KOUČINK STUDENTŮ

Oblasti Vašeho studia, ve kterých Vám mohu koučováním pomoci:

  • stanovíte si studijní cíle
  • poskytnu podporu a motivaci
  • nabídnu prostředky, jak efektivněji studovat
  • budete se zlepšovat ve studijních výsledcích
  • získáte lepší prezentační schopnosti
  • připravíte se na Vaši úspěšnou kariéru
  • Snížíte stres při učení 
  • Snížíte nervozitu ze zkoušek

Díky koučování budete dosahovat rychleji lepších výkonů. Studujte s lehkostí.