MANAŽERSKÝ ROZVOJ: Petr

IMG_7144PETR_f_PREZ

„DLOUHODOBÝ ROZVOJOVÝ TRÉNINK PRO MANAŽERY paní lektorky ing. Fialové, který jsem navštěvoval v letech 2012 – 2013 každý týden po čtyřhodinových blocích, jsem se snažil nikdy nevynechat, i když je má profesní činnost časově velmi náročná. Absolvoval jsem části Komunikační dovednosti, Asertivní a profesionální chování, Prezentační dovednosti a Koučování pro manažery.

Důvod proč jsem se do tréninku přihlásil, byl prostý: dovědět se něco nového a zpříjemnit si pracovní dobu v jiném kolektivu a tím odbourat pracovní stereotyp, který nesnáším. Po pár hodinách praktických cvičení v části Komunikační dovednosti jsem si však uvědomil, že jsem jednal navenek velmi negativně a mé okolí mi to vracelo zpět a já si to ani neuvědomoval, co si sám sobě způsobuji. Zjistil jsem jak mocná je síla slova a jak je důležité umět zvolit ta správná slova při jakékoliv komunikaci, třeba i hádce a nedostávat se do afektů, které slepé ulice v komunikaci.

V části, kde jsme trénovali prezentační dovednosti, bylo mým hlavním cílem odbourat nervozitu a stres. Začátky byly pro mě hodně stresující, protože jsme prezentovali před kamerou, ale výsledky se dostavily. Před finální prezentací jsem se cítil dobře a možná jsem se i trochu těšil, že to zvládnu a nakonec jsem měl i chuť odprezentovat něco mým spolužákům, co by je mohlo zajímat. A povedlo se „strašák stres seděl v koutě“ a já se cítil tak, jak jsem se cítit chtěl. Toto neříkám s nadsázkou, prostě to tak bylo.“

Petr Filipec, ředitel