KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI

 Vzdělávací cíle

Pro účastníka: prostřednictvím zlepšení komunikačních dovedností vytvářet kvalitnější a lepší vztahy na pracovišti a s obchodními partnery

Pro firmu: zlepšit efektivitu komunikace jak uvnitř firmy tak směrem k obchodním partnerům, zpříjemnit pracovní atmosféru na pracovišti a předcházet nedorozuměním a komunikačním šumům, posílit tak konkurenceschopnost a vztahy se zákazníky

Stručný obsah

 • komunikační proces a jeho úskalí
 • jasná, přesná, srozumitelná formulace myšlenek
 • chyby vnímání
 • předcházení nedorozuměním
 • sdílení informací
 • aktivní naslouchání
 • umění klást správné otázky
 • zpětná vazba
 • uvědomování si neefektivních návyků, bariér
 • eliminace komunikačních šumů
 • argumentace, námitky a jejich zvládání

 Modelové situace

pracovní schůzky, porady, předávání informací ve firmě

Hodinová dotace

2 dny, 16 VH

Vybrané reference:

Vybrané reference k modulu Komunikační dovednosti

„Cítím se jistější – sebejistější při kontaktu s jinými lidmi.“

„Po absolvování kurzu jsem schopen lépe komunikovat. Naučil jsem se vyvarovat se některých komunikačních chyb.“

„Rozšíření obzorů a vědomí toho, že dobře vedená konverzace vede k urovnání, upevnění a prohloubení mezilidských vztahů jak v rovině pracovní, tak osobní.“

„Uvědomil jsem si chybné návyky ve způsobu vyjadřování a jednání ve vztahu k okolí a jejich odstranění. Získal jsem větší jistotu v životě, při komunikaci v práci, při vystupování a prezentacích na veřejnosti.“

„Kurz mi dal možnost přinést do života svého i svého okolí více pozitivní nálady a nadhledu.“

„Lépe zvládám krizové situace. Nenechám se vyprovokovat. Více naslouchám, méně mluvím.

„Pochopil jsem, že správná komunikace je můj (lidský) každodenní „chléb“ a jeho rozvoj je na celý život“

„Vnímám sebe jako plnohodnotnějšího člověka jak pro samu sebe, tak i pro okolí.“

„Tento kurz mi dal opravdu hodně a myslím, že je to pro mě velký přínos jak do profesního tak i do soukromého života.“

„Uvědomil jsem si, že lze komunikovat lépe. Že i jen malou změnou v komunikaci můžu zásadně ovlivnit výsledek.“

„Dozvěděla jsem se, jak je v komunikaci důležitá zpětná vazba.“

„Zjistil jsem, jak je důležité naučit se poslouchat, jak důležitá je při rozhovoru empatie.“

„Snažím si uvědomovat chyby a neopakovat je.“

„Zajímavé bylo zjištění, jaký vytvářím první dojem na druhé. Do té doby jsem si myslela téměř opak.“

„Uvědomila jsem si spoustu věcí, hodně mě zaujalo to, jak jsem doteď uvažovala. Plná hlava obav a katastrofických obrazů se pomalu mění na vyslovování přání a vysněných cílů.“

„Prozatím jsem se naučila nad věcmi mnohem více uvažovat a pomalu měnit zaryté špatné zvyky. Je to ale dlouhá cesta!“

„Uvědomila jsem si, že musím něco dělat se svou rychlou mluvou, jejíž příčina je v nejistotě a snaze mít vše rychle za sebou“.

„Jsem rád, že jsem se na tento kurz přihlásil a těším se na další hodiny.“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *