PRO JEDNOTLIVCE

Moje vize při práci s jednotlivci

Pomáhám lidem objevovat své talenty, vize a cíle v osobním i pracovním životě, hledat řešení v různých situacích, rozšířit kontexty, najít nové úhly pohledu, objevit a zaktivizovat své zdroje, uskutečnit ve svém životě po čem touží nebo zbavit se něčeho, co již nechtějí. Žít spojenější, naplněnější a plnohodnotný zdravý život.

KOUČING

pro všechny oblasti vašeho života (studium, vztahy, sebepoznání, sebevědomí, komunikace atd.)

SOUKROMÉ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI MĚKKÝCH DOVEDNOSTÍ

pro rozvoj komunikačních a prezentačních dovedností

KARIÉROVÝ KOUČINK A PORADENSTVÍ

jak napsat CV a průvodní dopis, jak si najít vhodné zaměstnání a zaměstnavatele, příprava na výběrový pohovor

MENTÁLNÍ TRÉNINK

pro lepší výkony v práci, soukromí i sportu

TERAPIE 

pro úlevu od velké duševní zátěže

OTEVŘENÉ SEMINÁŘE, WORKSHOPY A WEBINÁŘE

pro rozvoj osobnosti