PROČ JE DOBRÉ DĚLAT CHYBY? JAK SPRÁVNĚ CHVÁLIT? JAK OBAVA ZE SELHÁNÍ BRÁNÍ UČENÍ?

Fyzik Neils Bohr kdysi řekl, že “expert je člověk, který udělal všechny možné chyby v jednom úzce specializovaném oboru.”

Z hlediska mozku to řekl Bohr naprosto přesně. Dokonalost experta je moudrost, která se zrodila z chyb mozkových buněk. Chyby nejsou nic, čemu bychom se měli vyhýbat. Naopak měly by být analyzovány a pečlivě prošetřeny.

Carol Dwecková, standfordská psycholožka, celá desetiletí zdůrazňovala, že jednou z nejdůležitějších součástí dobrého vzdělávání je schopnost poučit se z chyb. Bohužel, děti se často setkávají s opačným přístupem. Místo toho, aby učitelé děti chválili, že se snaží, spíše je chválí za jejich vrozenou inteligenci (že jsou chytré). Dwecková ukázala, že tento typ povzbuzování je ve své podstatě škodlivý, protože studenti pak považují své chyby za známku hlouposti a nikoliv za stavební kameny budoucích znalostí. Politováníhodným výsledkem je, že studenti se nikdy nenaučí, jak se učit.

Nejslavnější studie, kterou Dwecková provedla, zahrnovala dvanáct různých škol v New Yorku a více než 400 dětí z páté třídy. Děti byly jedno po druhém uvolněny ze třídy a absolvovaly jednoduchý neverbální test. Když žák test  skončil, výzkumníci mu řekli, jakého dosáhl výsledku a jednou větou ho pochválili. Polovinu dětí pochválil za jejich inteligenci. “Je vidět, že jsi chytrý”. Druhá polovina byla pochválena za snahu. “Je vidět, že ses opravdu snažil”.

Pak žákům nabídli, ať si vyberou mezi dvěma dalšími testy. První byl pospán jako obtížnější test, ale takový, že se z něj mohou hodně naučit. Druhý test jako snadný, podobný tomu, co už dělaly.

Jaký test byste si vybrali vy?

Když Dwecková studii vymýšlela, předpokládala, že různý typ pochvaly bude mít zcela nepatrný vliv. Koneckonců, šlo o jedinou větu. Ale později zjistila, že způsob, jakým páťáky pochválila, dramaticky ovlivnil jejich následnou volbu testu.

90 % těch, kdo byli pochváleni za snahu, si zvolilo těžší test. Z těch, co bylo pochváleno za chytrost, si jich těžší test zvolilo jen pár.

Závěr, který učinila Dwecková: “Když pochválíme dítě za to že je chytré, říkáme mu tím, že tohle je oč v životě běží. VYPADAT CHYTŘE A NERISKOVAT CHYBY”.

Další experimenty dále ukázaly, jak OBAVA ZE SELHÁNÍ BRÁNÍ UČENÍ”

Dwecková dala žákům páté třídy ještě jeden test. Byl extrémně těžký, protože ve skutečnosti byl navržen pro žáky osmé třídy. Ale Dweckovou zajímalo, jak se k obtížím řešení žáci postaví. Žáci, kteří byli při předchozím testu pochváleni za píli se snažili úlohy testu vyřešit. “Snažili se ze všech sil”, komentuje do Dwecková. “Mnozí z  nich poznamenali, aniž by byli dotázáni “tenhle test mně opravdu baví”. Naproti tomu děti, které byly původně chváleny za to, jak jsou chytré, se snadno vzdávaly. Chyby, kterých se musely nutně dopustit, vnímali jako selhání….říkaly si…že možná ve skutečnosti nejsou tak chytré…

Úryvek z knihy Jonaha Lehrera, Jak se rozhodujeme

1 thought on “PROČ JE DOBRÉ DĚLAT CHYBY? JAK SPRÁVNĚ CHVÁLIT? JAK OBAVA ZE SELHÁNÍ BRÁNÍ UČENÍ?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *