S ČÍM VÁM MŮŽE POMOCI KOUČ?

Tento článek by Vám měl pomoci v rozhodování, zda je koučování pro Vás a zda by pro Vás mohlo být užitečné. Já věřím, že koučování je pro každého, jen musí vědět, co od toho může čekat. Tak do toho…

Koučink je především konverzací mezi koučem a klientem. Kouč pomáhá klientovi rychleji a účinněji dosahovat  toho, co v různých oblastech svého života chce mít.

Jinými slovy, kouč pomáhá klientovi žít plnohodnotný a naplněný život, dosahovat úspěchu rychleji a účinněji. Někdy pomůže zvolnit, někdy přidat, někdy se uklidnit, někdy nabudit

Všechno však začíná u klienta. Ten zpravidla za koučem přichází ve chvíli, kdy cítí, že není spokojen, a že některá (někdy všechny) oblast v jeho životě nefunguje. Někdy klient ví co chce. V tomto případě mu kouč pomůže nastavit cíle a společně poté nastavených cílů dosáhnout.

Stane se také, že klient je sice nespokojený, ale neví, co vlastně chce. I tehdy může být kouč pomocí. Pomůže klientovi ujasnit si to, čeho chce v životě méně a čeho více a pomůže mu najít to, čeho by chtěl klient dosáhnout, aby se jeho život zlepšil.

Kouč může také pomoci klientovi tak, že mu pomůže vidět jeho život z různých úhlů pohledu, protože i taková změna pohledu může pomoci klientovi vést plnohodnotnější život.

Kouč poskytuje v procesu koučování mnoho:

Pomáhá:

1. Uvědomit si myšlenky, které klient už má, ale dosud si je neuvědomoval, nezformuloval nebo jim nevěnoval pozornost.

2. Ujasnit si, co vlastně klient chce. Čeho chce více. Čeho méně. Kolik. Kdy. Kde. Jak se bude cítit. Jak to bude vypadat.

3. Formulovat klientovi nové nápady, povzbuzuje tvořivost, objevovat skrytý potenciál.

4. Jít do akce. Měnit staré nefunkční návyky a vytvářet mnohem efektivnější chování.

5. Udržet směr, pokračovat i když  dochází energie a motivace, vytvářet v opodstatněných případech nová rozhodnutí.

6. Hledat a nacházet nové nápady, řešení v různých situacích, které nastanou na cestě k cíli.

KOUČ NASLOUCHÁ, PODPORUJE, POVZBUZUJE, AKTIVUJE, REFLEKTUJE, MOTIVUJE…


Na závěr pár statistických údajů klientského dotazníku provedeného ICF (International Coach Federation)

Výsledky práce s koučem :

 • 67 % klientů vidělo zvýšení SEBEUVĚDOMĚNÍ jako primární výsledek koučovacího procesu
 • 62 % si cenilo lepšího NASTAVOVÁNÍ CÍLŮ
 • 60 % získalo více VYVÁŽENÝ ŽIVOT
 • 57 % dosáhlo MENŠÍHO STRESU
 • 52 % využilo tuto zkušenost k SEBEPOZNÁNÍ
 • 52 % k POSÍLENÍ SEBEVĚDOMÍ
 • 43 % k VYLEPŠENÍ  svých specifických PROJEKTŮ
 • 33% využilo kouče ke zlepšení svého ZDRAVÍ a fyzické KONDICE
 • 33% k řešení aspektů osobních a profesionálních VZTAHŮ
 • 31% získala větší RADOST ZE ŽIVOTA

  A jak se rozhodnete vy?


Poznámka. Koučování není terapie Aby byl zřejmý rozdíl mezi terapií a koučinkem:

Tony Grant z Univerzity ze Sydney řekl:

“Terapie je jako pomáhat někomu se zlomenou nohou opět chodit. Koučink klientovi pomáhá uběhnout míli za 4 minuty”.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *