TERAPIE

Terapie v kontextu, ve kterém ji klientům poskytuji, je především v úlevě od duševního přetížení. Někdy se stane, že člověk jakoby zamrzne, zatuhne, neví jak dál, má pocit, že je toho na něj hodně, ztrácí se a tento stres, obvzláště pokud trvá dlouhodobě se může vážně podepsat také na zdraví člověka. V rámci terapie pomáhám lidem zbavit se tohoto napětí, uvolnit se a získat opět energii do života.

TERAPEUTICKÝ ROZHOVOR

Empatický a nehodnotící rozhovor v důvěrné atmosféře umožňuje klientovi, aby se otevřeně rozhovořil o sobě, ventiloval své problémy a prozkoumal různé stránky své osobnosti, a tak se sám v obě více vyznal, více se akceptoval a mohl se vhodněji a samostatněji rozhodovat. Díky tomu, že může vyjádřit a popsat své pocity se klientovi často duševně uvolní, sníží své napětí a získá znovu sílu do rozhodování a aktivního života. 

ŘÍZENÉ RELAXACE

Řízené relaxace mohou vést k odstranění následků stresu, zlepšení spánku, práce na seběvědomí, odstranění vnitřních překážek a celkovému duševnímu uvolnění a získání energie a síly.

TFT

Meridiánový tapping – úspěšně se používá na celém světě v nejrůznějších případech obav, fobií, posttraumatických stresových poruch, chronických bolestí atd.

DOMÁCÍ TERAPEUTICKÁ CVIČENÍ

Postupně zde budu doplňovat cvičení, která můžete provádět i doma. Jsou to psychohygienická cvičení, které prokazatelně zvyšují kvalitu prožívání života a zmírňují stres. Kliknutím na odkaz se dostanete na popis, jak cvičení provádět. Neexistuje žádná kontraindikace….čím častěji cvičení budete provádět, tím lépe.

CVIČENÍ PRO VĚDOMĚJŠÍ ŽIVOT 

Toto je cvičení, které Vám pomůže ukotvit si každý den ve vaší mysli tak, abyste každý den prožili s vědomím, že byl plnohodnotným a užitečným dnem vašeho života.

CVIČENÍ „SPRÁVNÉ OTÁZKY“

Otázky, které si klademe, často prohlubují nepokoj v naší duši. A klademe si je stále. Řídí naši pozornost, ovlivňují způsob našeho myšlení a také to,  jak se cítíme….a jak se podle našich pocitů chováme, jak reagujeme. Nesprávné otázky dokážou naše obavy prohlubovat, zatímco správné otázky nás dokáží obav zbavit. Je však potřeba je mít dopředu nacvičené.

Ve cvičení se naučíte, jak si pokládat ty správné otázky.

CVIČENÍ DÝCHÁNÍ

Dýchání je důležité pro náš život. Ale možná Vás překvapí, že poměrně hodně lidí neumí správně dýchat. Pravidelné chybné dýchání vede k poruchám a později k onemocnění. Tento poznatek  není nový, už  i nejstarší čínské a indické nauky o tom podávají zprávu a předepisují přesná dechová cvičení, která jsou i podle nejnovějších poznatků překvapivě účinná.

Správným dýcháním můžeme rozvinout nejcennější vlastnosti mozku a jasnosti myšlení tak, aby člověk ovládl proud životní energie. Správné dýchání očišťuje a uzdravuje organismus jak na duševní tak na tělesné úrovni.

Ve cvičení se naučíte,  jak se správně dýchá.