ZÁŽITKOVÉ SEMINÁŘE A TRÉNINKY

Moje působení ve firmách cílí především na zlepšení komunikace napříč firemní strukturou. Věřím, že přesné předávání informací, otevřená komunikace, empatické naslouchání, pravidelná zpětná vazba, sdílení zkušeností, týmová spolupráce a umění konstruktivně řešit problémy a zvládat případné konflikty je cesta k výkonnosti a růstu celé firmy. 

Při práci s manažery se zaměřuji na vyladění manažerského stylu, schopnost situačního vedení, rozvoj osobnostních charakteristik důležitých pro vedení lidí a také umění správně aplikovat manažerské dovednosti.

Vždy se zaměřuji především na pochopení situace a aktuálních potřeb pro rozvoj ve firmě, kde působím a mé semináře jsou pak šity na míru zadavateli.

Na mých seminářích nečekejte sáhodlouhou prezentaci z PowerPointu či nekončící monolog. Mé semináře jsou interaktivní, stavím na tom, co si účastníci přinesou a kombinuji různé metody skupinového učení – od zážitkových her, přes trénink modelových situací, používám výuková videa a různá cvičení. Teorie samozřejmě nechybí, ale je vždy součástí reflexe a vytěžení rozvojových aktivit.


Připravím pro vás na míru seminář či trénink v těchto oblastech:

 • komunikační dovednosti – příklad nabídky a reference účastníků
 • prevence a zvládání konfliktů na pracovišti
 • asertivní jednání a obrana proti manipulaci
 • přesvědčivá prezentace
 • situační vedení
 • pracovní pohovory a porady
 • koučování zaměstnanců
 • prevence a zvládání stresu
 • zvládání emocí
 • efektivní organizace času
 • zpětná vazba jako nejefektivnější rozvojový nástroj
 • business etiketa
 • sebevědomí – jak věřit sobě a svým schopnostem
 • lektorské dovednosti
 • obchodní dovednosti
 • myšlenkové mapy
 • hodnocení a rozvoj zaměstnanců
 • týmová spolupráce a teambuilding
 • kreativní metody v řízení